شماره تلفن09132916727
فروشگاه اینترنتی پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پسته وگل انگیزی درختان پسته

پسته کشاورزی

پسته گیاهی دوپایه است و گلهای نر و ماده آن بطور مجزا بر روی درخت ان

پسته ظاهر میشوند. گل آذین آن خوشه مركب و به صورت جانبی برروی شاخه

های یکساله ظاهر میشوند. اختصاصی شدن و انگیزش گل در سال قبل از

گلدهی و برروی شاخه های ظهور یافته فصل جاری انجام میشود اختصاصی

شدن گل بر روی شاخه های فصل جاری  زمان گلدهی در ارقام مختلف پسته

تحت تاثیر شرایط اقلیم منطقه، نحوه تغذیه و كوددهی، آبیاری و خاك منطقه

قرار می گیرد.

شروع گلدهی در ارقام مختلف 1 تا 22 فروردین و پایان گلدهی از 19 فروردین

لغایت 2 اردیبهشت ماه متفاوت می باشد. طول دوره گلدهی ارقام مختلف بین

9 تا 14 روز می باشد.

نویسنده: webamiri.ir

دیدگاه‌های نوشته

*
*