شماره تلفن09132916727
فروشگاه اینترنتی پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تغذیه و کود دهی پسته

پسته کشاورزی

تغذیه وکود دهی پسته شامل روش های علمی بخصوص روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کود دهی درختان پسته

استفاده از اطلاعات و نتایج تجزیه خاک، برگ و حتی میوه پسته می باشد. تجزیه خا ک در تمام فصول سال برای نمونه

برداری خاک که معمولاً از ناحیه سایه انداز زیر سرشاخه ها در سه عمق 40 – 0 ، 80 – 40، 120 – 80 سانتی متری

برداشته می شود، می توان اقدام نمود. توصیه های کودی براساس نتایج تجزیه خاک،

با توجه به دور آبیاری و بافت خاک و با در نظر گرفتن توان تولیدمنطقه انجام می شود.

تجزیه برگ نمونه برداری از برگ معمولاً بعد از دوره پر شدن مغزاواسط تیر ماه تا اواسط مرداد ماه صورت می گیرد.

این نمونه برداری از قاعده سرشاخههای بدون بار برداشته می شود و برای توصیه کودی سال آینده است.

دقیق ترین روش برای باغداران به منظور تعیین نیاز کودی، استفاده توأم از نتایج تجزیه خاک و برگ می باشد.

توصیه های کودی:

دو مبنا برای توصیه کودی باغات پسته بارور وجود دارد:

1- توصیه کودی بر اساس نتایج آزمون خاک و برگ

2- توصیه های عمومی، توصیه های عمومی مصرف با توجه به اینکه امکانات تجزیه خا ک و

برگ برای باغ های پسته در اغلب مناطق وجود دارد، توصیه نمی گردد.

 

نویسنده:www.webamiri.ir

دیدگاه‌های نوشته

*
*