پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

مغز سبز و فرایند تولید ان

محصولات مغز پسته

مغز سبز:در فرآیند دو پوسته کردن، پس از ریختن مغز با پوست به درون آب جوش، ۲ دقیقه

زمان لازم است تا پوست نرم روى مغز، نرم و قابل جداسازى شده، لیکن مغز پسته پخته

نشود. بالطبع، چنانچه در اثر ریختن مقدار زیادى مغز پسته به درون ظرف، آب از جوشش

بیفتد، زمان بیشترى براى تکمیل این مرحله لازم است. حتى المقدور باید حجم آب جوش

به قدرى باشد که در اثر وارد شدن مقدار مورد نظر پسته به داخل آن آب از جوشش نیفتد.

به منظور حفظ یکنواختى در مدت زمان جوشش و جلوگیرى از زیاد و کم جوشیدن مغزها،

حتى المقدور باید هر دسته مغز پسته را با هم و همزمان به ظرف آب جوش وارد و از آن

خارج ساخت. بدین منظور مى توان مغزها را درون سبدى ریخته و سبد محتوى مغزها را

یکجا به آب جوش وارد و پس از طى مدت زمان لازم از آن خارج ساخت.

امروزه در کارگاه هاى فرآورى مغز سبز کشور، براى مالش مغزهاى جوشانده به منظور جدا

سازى پوست، از دستگاه هاى خمیرگیر نان استفاده مى شود. پوست هاى آزاد شده در

اثر مالش با استفاده از دستگاه بادکش از مغز جدا مى شوند. سپس پسته ها را روى نوار

نقاله مى ریزند تا پسته هاى پوست دار باقیمانده مجدداً توسط دست کارگر مالش داده

شده و پوست آنها جدا شود. در انتهاى نوار، پسته ها مجدداً بادکش مى شوند.

مغزهاى سبز دوپوسته شده باید خشک شوند. این مرحله با استفاده از خشک کن هاى

ثابت استیل به شکل سینى (با کف مشبک و پوشش متقال جهت هوادهى) انجام

مى شود. فرآیند خشک کردن باید در دماى پایین و مدت زمان طولانى تا حصول رطوبت ۵

درصد صورت پذیرد. کاهش بیشتر رطوبت، مغز را شکننده ساخته و از مطلوبیت صادراتى آن

مى کاهد.

تولید محتوا:webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*