پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گچ دادن به باغات پسته و پارامتر های انتخاب ان

بی کربنات در مدریت اب و خاک پسته

گچ به دو صورت به باغ پسته داده می شود:

الف- گچ به صورت کلوخه ای و آسیاب نشده به شکل نواری دو طرف ردیف درخت از هر

طرف حداقل دو متر بر روی سطح خاک پاشیده شده و سپس آبیاری سنگین انجام می

شود.هدف اصلی از دادن گچ به باغ اصاح خاک می باشد، لذا دادن گچ داخل کانال کود

فایدهای ندارد و باید حتما در سطح خاک و حتی الامکان به صورت یکنواخت داده شود.

ب- اخیراهمانند دیگر کشورها گچ به صورت خالص، پودری و بدون آب در حال عرضه به

بازار می باشد. این نمونه گچ ضمن اقتصادی بودن آن از کارایی بیشتری برخوردار می

باشد. گچ پودری را می توان به راحتی در آب آبیاری در محل استخر و یا ورودی کرت حل

کرده و آب محتوی گچ محلول به طور یکنواخت و همراه با آب وارد کرت می شود. مقدار

مصرف اینده نمونه گچ نسبت به انواع قبلی به مراتب کمتر می باشد. به نحوی که دادن ۵ تا

حداکثر ۷ تن در هکتار کفایت می کند. دادن گچ پودری در هر فصلی از سال امکان پذیر می

باشد.گچ به هر شکلی که به باغ داده شود بایستی همراه با آبیاری سنگین باشد.

پارامتر های مهم در انتخاب گچ:

۱- درصد شن هرچه درصد شن در گچ بالاتر باشد گچ نامرغوبتر است.

۲- یا اسیدیته هر چه Ph پائین تر، گچ مرغوبتر است.

۳- شوری مهمترین فاکتور انتخاب گچ است و هر چه پائین تر باشد مرغوبتر است.

۴- مقدار کلسیم هرچه بالاتر گچ مرغوبتر است.

۵- مقدار منیزیم منیزیم یک عنصر نامطلوب در گچ هست و هر چه بالاتر باشد گچ نامرغوب تر هست.

۶- مقدار سدیم هرچه کمتر گچ با کیفیت تر هست.

۷- در صد گچ هر چه بالاتر مرغوبتر.

۸- درصد آهک هرچه پائین تر گچ مرغوبتر است.

۹- نسبت کلسیم به منیزیم که هر چه بالاتر باشد گچ مرغوبتر است.

تولید محتوا:webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*