پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کود های نیتروژنه و شرح مصرف ان

مصرف کود نیتروژنه در باغات پسته

کود های نیتروژنه معمولا در ۴( قسط زمان )در باغات پسته به شرح ذیل مصرف می گردد :

۱-در اواخر اسفند

۲ – در نیمه دوم اردیبهشت

۳ – در شروع مغز بستن در اوایل تیرماه

۴ – در شهریور ماه

در مجموع برای یک هکتار باغ پسته بارور حدود ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف می گردد

که برای هر قسط ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف می شود. این ۵۰ کیلوگرم نیتروژن

معادل ۱۰۰ کیلوگرم اوره، ۲۰۰ کیلوگرم سولفات آمونیوم و ۱۵۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم

می باشد که بهتر است در شرایط شور از کودسولفات آمونیوم استفاده شود. ضمنا بهتر

است در قسط اواخر اسفند حدود ۱۰۰ کیلو گرم اوره فسفات استفاده گردد. این امر به دلیل

نقش مهم فسفر در فرایند میوه نشینی می باشد و مابقی کود نیتروژنه از سایر منابع کود

نیتروژنه استفاده شود. کود اوره فسفات دارای ۱۷ درصد نیتروژن و ۴۴ درصد پنتوکسید

فسفر (P205) می باشد که هر دو عنصر در این زمان مورد نیاز درختان پسته می باشد.

کودهای ازته در آب آبیاری به صورتی که در شکل ۷- ۲ دیده می شود، مصرف می گردد که

در اصطاح کشاورزان روش شربتی گفته می شود.

تولید محتوا:webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*