پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نکات مهم در پیوند زنی پسته

نیمه اسفندماه بهترین زمان سربرداری درختان پسته جهت پیوندزنی است که در این موسم نهال ها باید از ارتفاع ۵۰ تا ۸۰ سانتی متری سربرداری شوند.

هنگام سربرداری درختان بزرگ(مسن) جهت پیوندزدن باید ضمن حفظ یک شاخه به عنوان آب کش، درخت از ارتفاع ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری بریده شود.

یک نوبت آبیاری اضافه در فروردین یا اردیبهشت جهت رشد بهتردرختان سربرداری شده به عملیات پیوندزنی کمک میکند.

چنانچه در اسفندماه موفق به سربرداری و آماده سازی درختان جهت پیوندزنی
<< پیوند بدنه ای >> نشده باشید میتوان از استفاده نمود.

برای درختانی که در سال جاری پیوند میشوند از کود ازته استفاده نکنید.

چنانچه قصد تغییر پیوند درختان بالغ را دارید روی هر درخت حداقل ۱۲ پیوند بزنید .

حداقل تا یک هفته پس از پیوندزدن آبیاری انجام نشود.

محل درختان نَر را در زمان پیوند زدن مشخص کنید.

سعی شود برای هر رقم، درخت نَر مخصوص همان رقم به منظور تضمین همزمانی در گلدهی پیوند شود.

درختان نر پسته را طوری در باغ به صورت زیگزاگ تعیین موقعیت کنید که فاصله دو درخت نَر بیش از ۴۰ متر نباشد.

تا زمانی که طول پیوندک ها به ۱۰ سانتیمتر نرسید هاست شاخه های اضافه را حذف نکنید.

هرگز پیوندک را روی پایه هایی که خشبی و محکم نشده اند نزنید.

تولید محتوا: webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*