پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مبارزه با حشرات مضر پسته

حشرات مضر برای پسته

 

حشرات کامل برای تغذیه به جوانه هایی که در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرار گرفته اند

حمله نموده، آنها را سوراخ و دالان کوتاهی در وسط چوب ایجاد می کنند. در نتیجه این

جوانه ها که باید سال بعد به شاخه و میوه تبدیل شوند، از بین می روند. لارو این سوسک

زیر پوست شاخه های خشک شده درختان پسته زندگی می کنند و همراه با تغذیه خود

دالان هایی ایجاد می نمایند.

زمان کنترل:

همزمان با استقرار حشره کامل روی جوانه هادر نیمه اول اردیبهشت ماه مبارزه شیمیایی

۱- فنیتون ( لباسید) ۵/ ۱ لیتر در هزار

۲- فنیتروتیون ( سومیتیون) ۵/ ۱ لیتر در هزار

مبارزه غیر شیمیایی:

انجام مبارزه تلفیقی شامل اقدامات فیزیکی از قبیل هرس به موقع، تمیز نگه داشتن باغ،

آبیاری منظم و تغذیه ی مناسب می باشد. در این ارتباط تله گذاری با سرشاخه های نیمه

خشک پسته از اوایل مهر تا اواخر زمستان به طور منظم و به فاصله ۱۵ تا ۲۰ روز و سوزاندن

سرشاخه های تله به منظور از بین بردن تخم و لاروهای این آفت موثر می باشد.

بریدن تمام اندام های هوایی درختان پسته که به نوعی صدمه دیده اند و یا در حال خشک

شدن هستند و جمع آوری و سوزاندن آنها ضرورت دارد. به طور کلی کلیه شاخه ها

سرشاخه های پسته هرس شده که در سطح باغ و یا در خارج باغ رها شده باشند و یا در

محل هایی در نزدیکی باغ های پسته نگهداری می گردند، لازم است سوزانده شوند و یا

برای مصارف صنعتی قبل از شروع بهار از مناطق پسته کاری خارج شوند.

تولید محتوا:webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*